PESTE MOHORÂTUL PĂMÂNT – PHILIP K. DICK

Din Silvia rămăsese doar o grămadă informă, cu mâini și picioare grotesc îndoite. Rămășiţe carbonizate de cenușă arsă, zbârcite, strânse într-un morman incert. Fragmente pârlite, o coajă ofilită, sfărâmicioasă.

 

SILVIA ALERGĂ RÂZÂND ÎN NOAPTEA PLINĂ DE LUMINĂ, între trandafiri și stele și margarete aurite, în josul cărării prunduite și dincolo de grămezile de iarbă înmiresmată, culeasă de pe pajiști. Pretutindeni ochiuri de apă reflectau astre strălucitoare, printre care ea se strecură spre panta din spatele zidului de cărămidă. Cedrii sprijineau bolta înstelată, indiferenţi la forma zveltă săgetând pe lângă ei, cu păr castaniu învolburat și ochi scânteietori.

Omul din castelul inalt– Așteaptă-mă, se plânse Rick, în timp ce-și croia prudent drum în urma ei, de-a lungul cărării necunoscute. Silvia zburda dezlănţuită.

– Mai încet! țipă el furios.

– Nu pot – întârziem.

Fără veste, Silvia îi răsări în faţă, tăindu-i drumul.

– Golește-ţi buzunarele, îi șopti.

Ochii ei cenușii sclipeau.

– Aruncă tot ce ai metal la tine. Știi doar că ei nu-l pot suporta.

Rick scotoci prin buzunare. Găsi în pardesiu două monede de zece cenţi și una de cincizeci.

– Astea intră la socoteală?

– Da!

Silvia le smulse și le azvârli în tufele de crini întunecate. Stropii metalici

se pierdură, șuierând, în negura umedă.

– Mai e ceva? îl prinse neliniștită de braţ. Ei sosesc. Mai e ceva, Rick?

– Doar ceasul.

Degetele ei se repeziră agitate spre brăţară, dar Rick își feri încheietura.

– Pe ăsta nu-l arunci.

– Atunci lasă-l pe cadranul solar – sau pe zid. Sau într-o scorbură.

Silvia o luă din nou la fugă. Îi desluși vocea grăbită, nerăbdătoare.

– Aruncă-ţi tabachera. Și cheile, catarama de la curea – tot metalul. Ai uitat cât de mult detestă ei metalul? Grăbește-te odată, am întârziat!

Rick o urmă posac.

– Bine, vrăjitoare ce ești.

Furnica electricaDin întuneric, Silvia ripostă furioasă.

– Nu vorbi așa! Nu e adevărat. Ai stat să le asculţi pe surorile mele și pe maică-mea și…

Zgomotul le acoperi cuvintele. Un fâlfâit distant, undeva departe, ca niște frunze colosale fremătând în viscol. Cerul nocturn se umplu de izbituri frenetice; soseau, de data asta, foarte repede. Erau prea lacomi, prea însetaţi și aţâţaţi ca să mai poată aștepta. Un început de spaimă se născu în bărbat, în timp ce alerga s-o ajungă pe Silvia.

Silvia era o alcătuire neînsemnată, o bluză și o fustă verde în mijlocul unei mase învălmășite. Cu una dintre mâini încerca să-i țină deoparte, cu cealaltă căuta robinetul. Vârtejul trupurilor și aripilor o îndoia ca pe o trestie, acoperind-o uneori complet.

– Rick! strigă ea slab. Vino aici și ajută-mă!

Îi împinse în lături, luptând să-și menţină echilibrul.

– Mă sufocă!

Rick își croi drum, prin zidul de fulgerări albe, spre marginea cuvei. Sorbeau avizi sângele care curgea din robinetul de lemn. O trase pe Silvia aproape de el; era înspăimântată și tremura. O ţinu strâns, până ce furia și violenţa din jurul lor se mai domoliră.

– Sunt flămânzi, suflă abia auzit Silvia.

Ubik (Hardcover)– Nu ești în toate minţile să te bagi acolo. Te pot preface în scrum!

– Știu. Ei pot face orice.

Se cutremură, speriată și aţâţată.

– Privește-i, șopti ea, cu glasul înecat de emoţie. Privește-le mărimea – aripile desfășurate. Și culoarea lor, Rick. Imaculată – perfectă. Aici, la noi, nu există un alb atât de curat. Măreţi și puri și minunaţi.

– Tânjeau după sângele mielului.

Bătăile aripilor suflară părul moale al Silviei peste obrajii lui Rick. Plecau acum, înălţându-se spre cer într-un zbucium vertical. De fapt, nu spre cer – în altă parte. Înapoi în lumea lor de unde simţiseră sângele. Dar nu doar sângele – veniseră din cauza Silviei. Ea îi atrăgea.

 

 

Fragment din povestirea PESTE MOHORÂTUL PĂMÂNT scrisă de PHILIP K. DICK și publicată în Colectia de Povestiri Stiintifico-Fantastice (CPSF) Anticipatia Nr.10.

Traducere din limba engleză de CRISTIAN LĂZĂRESCU.

Tags: , ,
3010 vizualizari

One Response

  1. Nu am citit nimic de PHILIP K DICK, inca,dar pentru ca imi
    place povestirile stiintifico-fantastice o sa cumpar aceasta carte.

Lasă un comentariu