Între Kriegbourg și Utopia – Oliviu Crâznic (recenzie)

CPSF Nr. 09 / iulie 2013  | 23.08.2013

Cuadratura cercului

GHEORGHE SĂSĂRMAN, Cuadratura cercului,

Editura Nemira, colecţia Nautilus,

seria MAEȘTRII SF-ULUI ROMÂNESC, 2013

 

Doctor în Teoria arhitecturii (cunoștinţele sale în domeniu aveau să își lase amprenta asupra operei literare, după cum vom vedea mai jos), Gheorghe Săsărman s-a născut în 1941, în București. În 1983 a părăsit ţara, determinat de opresiunile regimului comunist, și s-a stabilit la München. A publicat volumele Oracolul (proză scurtă, 1969), Cuadratura cercului (proză scurtă, 1975, republicat ulterior, inclusiv în Franţa, Spania și SUA, ultima variantă în 2013, în traducerea celebrei Ursula K. LeGuin: Squaring the Circle), Funcţiune, spaţiu, arhitectură (non-ficţiune, 1979), Himera (proză scurtă, 1979), 2000 (roman, 1982, publicat ulterior și în Germania), Cupa de cucută (roman, 1994; versiunea Cupa cu cucută, 2002), Sud contra Nord (roman, 2001), Vedenii (proză scurtă, 2007), Între oglinzi paralele (non-ficţiune, 2009), Nemaipomenitele aventuri ale lui Anton Retegan și ale dosarului său (roman, 2011). De asemenea, proză scurtă i-a apărut în diverse publicaţii, în ţară și peste graniţă; piesa de teatru Deus ex machina i-a fost pusă în scenă la München (2005) și la Teatrul C.I. Nottara (București, 2006-2009). A fost distins cu mai multe premii, printre care Premiul internaţional la concursul de povestiri SF din 7 ţări est-europene (1962), Premiul Europa (Eurocon 1980) și Premiul Ion Hobana pentru Opera Omnia (2012). Este membru al Uniunii Scriitorilor din România și al Asociaţiei Scriitorilor Români și Germani din Bavaria și este menţionat în mai multe dicționare dedicate literaturii române.

Subintitulată Fals tratat de urbogonie (termenul urbogonie desemnând, practic, mitologia orașului, urbea privită ca entitate și ca destin), Cuadratura cercului conţine treizeci și șase de schiţe (momente), fiecare dintre acestea fiind ilustrată de câte o vinietă și fiind dedicată unui oraș imaginar (antic, medieval, futurist sau de-a dreptul conceptual). Ca și prozele propriu-zise, vinietele se reunesc, la rândul lor, într-un tot unitar, căci, deși fiecare text poate fi citit independent, valoarea cărţii crește exponenţial când este parcursă în întregime, iar vinietele aranjate pe aceeași pagină asigură cuadratura din titlul volumului. Urbele în sine constituie de cele mai multe ori extrapolări (ba chiar, s-ar putea spune, avertismente), fiind definite de o trăsătură fundamentală care le guvernează istoria și locuitorii. Autorul își folosește din plin atât imaginaţia, cât și cunoștinţele arhitectonice și talentul literar, ceea ce ne aduce în faţă o adevărată operă de ficţiune speculativă (diferită semnificativ de science fiction, cu toate că,  într-o oarecare măsură, ariile FS și SF se întrepătrund, ficţiunea speculativă presupune, din start, un scenariu de tipul Ce ar fi dacă?…, oferind un răspuns mai mult sau mai puţin plauzibil, pornit de la un element dat). Mai mult, dacă unele dintre texte prezintă trăirile orașului în cauză dintr-un punct de vedere pseudoistoric și într-o manieră pseudoacademică, relatând nașterea, evoluţia și decăderea ori moartea urbei, alte momente (în sens literar) surprind o scenă anume din viaţa orașului, o scenă însă care cuprinde automat întreaga urbogonie avută în vedere de scriitor. Astfel, asemenea proze devin inevitabil greu de etichetat, căci, dacă întinderea redusă și scopul ilustrativ le desemnează drept schiţe, intriga (schematică în realizare, dar complexă prin semnificaţii) și personajele (cu rol nuanţator în general, dar și arhetipal în unele cazuri) le conferă totodată posibilitatea catalogării drept povestiri în toată puterea cuvântului. În fond, întregul volum este pătruns de paradoxuri, după cum ne avertizează și titlul, așa încât, citindu-l și jucând acest joc alături de autor, putem să ne bucurăm de cadru, ca și de amănunte, dar trebuie în primul rând să le înţelegem acestora menirea…

 

Fragment din recenzia lui Oliviu Crâznic  la cartea Cuadratura cercului de GHEORGHE SĂSĂRMAN.

Recenzia a fost publicată în Colectia de Povestiri Stiintifico-Fantastice (CPSF) Anticipatia Nr.9.

Tags: , , , ,
2168 vizualizari

Lasă un comentariu