Grădinile Scufundate – Bruce Sterling

Gradinile ScufundateRealitatea crudă, frumusețea sălbatică a distrugerii, acestea sunt mizele unui joc teribil, mizele unei arte cumplite prin care planeta Marte este modificată după cum dictează interesele unei caste atotputernice.

 

PĂIANJENUL LUI MIRASOL SE HURDUCA PESTE ŢINUTUL ERODAT al Mării Hadriacum, sub un cer marţian agitat. La limitele troposferei se răsuceau dârele curenţilor, dungi murdare pe un fundal liliachiu. Mirasol le privea prin geamul striat al cabinei. Îi sugerau idei după idei: cuiburi de șerpi, bancuri de ţipari negri, hărţi cu asteriscuri întunecate…

Din zorii zilei, cobora într-una în Bazinul Hellas, iar presiunea atmosferică sporea. Sub pătura cea groasă de aer, Marte zăcea aidoma unui bolnav cu febră, asudând gheaţă.

La orizont, cumulușii se înălţau, parcă accelerând, dedesubtul hieroglifelor jeturilor de la reactoare.

Bazinul îi era necunoscut lui Mirasol. Facţiunii ei, Structuraliștii, i se repartizase o tabără de reabilitare în nordul lui Syrtis Major. În regiunea aceea, vânturile de suprafaţă, cu viteze de trei sute de kilometri la oră, reprezentau un fenomen obișnuit, iar tabăra presurizată fusese îngropată de trei ori sub dune.

Pentru a ajunge la e cuator avusese nevoie de opt zile de mers necontenit.

De undeva din înălţime, facţiunea Regaliștilor o ajutase să navigheze. Polisul lor orbital, Stupul-Terraformare, era un conglomerat de sateliţi monitori. Grija Regaliștilor dovedea că o supravegheau cu atenţie și permanent.

Cele șase picioare subţiri ale păianjenului se poticniră pe panta unei depresiuni de eroziune. Brusc, Mirasol își zări chipul reflectat în geam, palid și încordat, cu ochi negri, visători și preocupaţi.

Era un chip simplu, cu frumuseţea anonimă a Replăsmuiţilor genetic. Se frecă la ochi cu degetele cu unghii roase.

Spre vest, hăt deasupra, o dâră de sol purtat de vânt ondulă în lateral și dezvălui Scara, puternicul cablu de ancorare al Stupului-Terraformare.

Deasupra vânturilor, cablul dispărea din vedere, topindu-se dincolo de strălucirea metalică a Stupului, legănându-se îndepărtat în orbită.

CPSF 15
Mirasol privi polisul cu un amestec neliniștit de invidie, teamă și respect. Până atunci nu se apropiase niciodată atât de mult de Stup sau de Scara ce-l lega de suprafaţa planetei. Precum majoritatea generaţiei tinere a facţiunii ei, nu fusese niciodată în spaţiu. Regaliștii îi menţinuseră în carantină în tabăra Syrtis.

Viaţa nu apăruse ușor pe Marte. Vreme de o sută de ani, Regaliștii din Stupul-Terraformare bombardaseră suprafaţa planetei cu blocuri uriașe de gheață. Acţiunea aceea de inginerie planetară era cea mai ambiţioasă, dar și încununată de succes dintre operele cosmice ale omului.

Impacturile săpaseră cratere gigantice în crusta marţiană, ridicând tone de pulbere și aburi în firava pătură de aer a planetei.

Pe măsură ce temperatura crescuse, oceanele îngropate în îngheţatul sol marţian mugiseră, lăsând în urmă vaste întinderi de teren accidentat și noroi umed și steril. Pe aceste șesuri, pe pereţii canalelor, pe fundurile de circuri și de căldări glaciare, lichenii transplantaţi se agăţaseră și începuseră să devoreze viaţa. Pe câmpiile din Eridania, în întortocheatele canioane ale Bazinului Coprates, în ţinuturile umede și reci ale polilor în micșorare, peste tot se întindeau tufișuri uriașe d in sinistrele plante ghimpate – zone de dezastru pentru anorganic.

Pe măsură ce proiectul transformării se amplificase, crescuse și puterea Stupului.

Ca punct neutru în războaiele facţionale ale omenirii, Stupul-Terraformare era vital pentru bancherii și pentru oamenii de fineţe ai tuturor sectoarelor.

Până și Acţionarii extratereștri, reptilele extrem de bogate care călătoreau între stele, constataseră că Stupul-Terraformare era util și-l favorizau cu protecţia lor.

 

Traducere din limba engleză Mihai-Dan Pavelescu

Fragment din povestirea Grădinile Scufundate (Sunken Gardens), de Bruce Sterling, publicată integral, la Editura Nemira, în revista Colectia de Povestiri Stiintifico-Fantastice (CPSF) Anticipatia Nr.15.

Tags: , , , ,
3227 vizualizari

One Response

  1. Stefan says:

    Exista posibilitatea aparitiei romanului care se petrece in acelasi univers precum aceasta povestire, Schismatrix?

Lasă un comentariu