Alastair Reynolds – UN SPION PE EUROPA

CPSF Nr. 19 / iunie 2014  | 07.07.2014

Alastair ReynoldsCeea ce văzu Vargovic când se întoarse era mult mai odios decât orice coșmar. Era așa de greșit, încât pentru un moment nu reuși să înţeleagă la ce anume se uita, ca și cum lucrul era un test de percepţie tridimensional; o formă care nu reușea să capete stabilitate în mintea lui.

Marius Vargovic, agentul lui Gilgameș Isis, savură un moment de cădere liberă înainte ca motoarele liliacului să pornească, despărţindu-l cu bruscheţe de Deucalion. Pilotul acestuia goni nava spre luna de sub ea, întrecând cu rapiditate celelalte navete pe care vasul de linie marţian le revărsase. Europa părea să se mărească cu fiecare moment; un arc aplatizat de culoarea tapetului mânjit de nicotină.

— Plictisitor, nu-i așa?

Vargovic se întoarse nepăsător în scaunul său.

— Ai fi preferat să tragă în noi?

— Aș fi preferat să facă ceva.

— Atunci ești un prost, zise Vargovic împreunându-și degetele. Există destul armament îngropat în gheaţa aceea încât să creeze un al doilea punct roșu pe suprafața lui Jupiter. Nici nu are vreun rost să ne gândim la ce ne-ar putea face nouă.

— Doar încercam să fac conversaţie.

— Nu te strădui, de cele mai multe ori este o îndeletnicire căreia i se acordă prea multă importanță.

— Bine Marius, am prins ideea. De fapt am interceptat-o, am analizat-o, am filtrat-o, am decriptat-o cu tableta de unică folosinţă și am scris un nenorocit de raport de două sute de pagini despre ea. Ești mulţumit?

— Nu sunt niciodată mulţumit, Mishenka. Nu este felul meu de a fi.

Dar Mishenka avea dreptate: Europa era un document criptat; complexitatea era mascată de o suprafaţă de gheaţă spartă și reîngheţată. Șanţurile de pe suprafaţă erau ca vasele capilare dintr-un ochi vitrificat; confuze ca formele dintr-o imagine de supraveghere neprelucrată. Dar, odată intraţi în spaţiul aerian al Demarhiei europene, operatorii de trafic interceptară liliacul, ghidându-l spre un coridor de asolizare. Mishenka se va fi întors în trei zile, dar până atunci el va fi dezactivat sistemele electronice de bord, sărutând gheaţa pentru mai puţin de zece minute.

— Nu este prea târziu să renunţi, spuse Mishenka ceva mai târziu.

— Ai luat-o cumva razna?

Bărbatul mai tânăr îi oferi un zâmbet glacial, de agent sub acoperire.

— Toţi am auzit ce le face Demarhia spionilor, Marius.

— Este o dușmănie personală sau ești tu nebun?

— O să las nebunia în seama ta, Marius, ești mult mai bun la așa ceva.

Vargovic încuviinţă. Era primul lucru logic pe care îl spusese Mishenka toată ziua.

Colectia de Povestiri Stiintifico-Fantastice (CPSF) Anticipatia Nr.19Asolizară o oră mai târziu. Vargovic își ajustă costumul de afaceri marţian, reglând mantaua cu holograme întreţesute să proiecteze furtuni de nisip roșu, ridicându-și gulerul în ceea ce observase, la pasagerii vaselor de linie, că era un moft marţian recent. Apoi își luă geanta —nu era nimic în ea care să îl incrimineze, fără gadget-uri sau arme — și părăsi liliacul, pășind prin garniturile ecluzelor. O bandă rulantă îl propulsă înainte, masându-i tălpile papucilor. Era o bandă continuă, din piele de caracatiţă de cultură, programată să pulseze în răstimpuri de către celule nervoase încastrate în ea.

Ca să ajungi pe Europa fie erai putred de bogat, fie sărac lipit pământului. Acoperirea lui Vargovic era cea dintâi: o minciună care să scuze liliacul cu un singur pasager. Pe măsură ce banda rulantă avansa i s-au alăturat și alte sosiri: oameni de afaceri la fel ca el sau doar înstăriți. O mare parte dintre ei se lipsiseră de holograme, proiectând în schimb entoptice care le depășeau spaţiul personal; halucinaţii generate de mașinării și decodificate de implantul care înconjura nervul optic al lui Vargovic. Păsările colibri și serafimii erau într-o vogă bolnăvicioasă. Alţii erau acompaniaţi de parfumuri autonome care schimbau, în mod subtil, stările de spirit ale celor din jur. Ceva mai jos pe scara socială, Vargovic observă o gașcă de turiști zgomotoși — puști cu coarne de pe Circum-Jupiter. Apoi urmau în devălmășie refugiaţi maundrieni cu un aspect mizer, care probabil acceptaseră să muncească în slujba Demarhiei. Refugiaţii fură repede despărţiţi de imigranţii mai avuți, care se regăsiră într-un dom geodezic uriaș, susținut, deasupra gheții, de piloni înghețați. Pereţii domului erau înțesați de magazine strălucitoare, scutite de taxe vamale, de buticuri și de baruri. Podeaua avea formă concav sferică, benzi rulante și scări în spirală coborând până în nivelul cel mai jos, unde se afla o intersecţie de cinci cilindri canelați, din marmură. Vargovic văzu că noii sosiţi se așezau la cozi pentru lifturile care coborau spre cilindri. Se așeză la o coadă și așteptă.

— Prima dată în Cadmus-Asterius? întrebă bărbatul bărbos din faţa lui, iridoforele din vesta sa de culoarea prunei proiectând teoreme de tip boolean din Etica Mecanismelor în Transiluminism a lui Sirikit.

— Prima dată pe Europa. Prima dată în Circum-Jupiter, pe scurt.

— Ești din sistemul de jos?

— De pe Marte.

Bărbatul aprobă cu gravitate.

— Am auzit că e greu.

— Nu-i de glumă.

Și nici nu glumea. De când soarele își pierduse din strălucire — al doilea minimum maundrian, repetând comportamentul pe care soarele îl avusese în secolul al șaptesprezecelea — toată balanţa puterii în Primul Sistem se schimbase. Economiei lumilor interioare îi fusese greu să se adapteze. Cu un handicap în agricultură și în producția de curent, simultan cu revolte sociale. De la început, planetele din exterior nu avuseseră luxul energiei solare. Acum Circum-Jupiter reprezenta punctul de referinţă al puterii economice a Primului Sistem, cu Circum-Saturn rămânând în urmă. Din această cauză, cele două superputeri centrale din Circum-Jupiter, Demarhia — care controla Europa și Io — și Gilgameș Isis — care controla Ganymede și o parte din Callisto —, se luptau pentru dominaţie.

Traducere de Miruna Avram

Fragment din povestirea UN SPION PE EUROPA (A Spy in Europe), de Alastair Reynolds, publicată de editura Nemira în revista Colecția de Povestiri Științifico-Fantastice (CPSF) Anticipația Nr.19.

Tags: , , ,
4600 vizualizari

Lasă un comentariu